Ads 468x60px

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การใช้ขี้ค้างคาวทำปุ๋ย กับ นาข้าว


สำหรับการใช้ประโยชน์จากขี้ค้างคาว โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยขี้ค้างคาวในนาข้าว มีสูตรในการทำดังนี้ขี้ค้างคาวแห้ง 3 ปีบ (24 กิโลกรัม)ปุ๋ยสูตร16-20-0 จำนวน 1 ลูก
วิธีทำและการนำไปใช้ - รดน้ำปุ๋ยเคมีให้พอชุ่ม หมักรวมกันกับขี้ค้างคาวรวมกัน 3 คืนในถัง ใช้หว่านนาข้าวที่มีอายุ 45 วัน จำนวน 10 กิโลกรัมต่อ 1ไร่ เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีแล้วจะต้องใส่ 15-20 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ แต่อย่าใส่ในจำนวนที่มากกว่านี้ เนื่องจากต้นข้าวจะงาม สูงเกินไป ทำให้ไม่สะดวกในการเก็บเกี่ยว ปุ๋ยขี้ค้างคาวจะช่วยบำรุงต้น และเมล็ด ช่วยให้ได้ผลผลิตดี ลดต้นทุนในการผลิต0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น